Centrum pomocy

Zgłoś reklamację

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Wybór grupy asortymentowej:

Krok 1

Krok 2

Krok 3Dane personalne

Firma:
Nazwisko*:
Telefon*:
Imię*:
Adres (wraz z ulicą, kodem pocztowym)*:
Email*:

Dane produktu:

Typ ekonomiczny (dane z tabliczki znamionowej)*:
Numer serii*:
Data sprzedaży*:
W celu rozpatrzenia reklamacji wymagane jest dołączenie skanu lub zdjęcia cyfrowego dowodu zakupu i karty gwarancyjnej.
Załączony plik:
Uwagi:
Regulamin zgłaszania reklamacji

 1. Wszystkie zgłoszenia są przetwarzane przez nasze Biuro Obsługi Serwisowej, które jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 17.
 2. Dane urządzenia, typ oraz data produkcji, znajdują się na Karcie Gwarancyjnej lub tabliczce znamionowej wyrobu.
 3. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy dołączyć scan dowodu zakupu oraz karty montażu urządzenia do zabudowy (nie dotyczy urządzeń do zabudowy poniżej 3,5 KW).
 4. Prosimy oczekiwać kontaktu na telefon lub adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 5. Wysłanie niniejszego zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem reklamacji.
 6. Zgodnie z warunkami gwarancji, wszelkie nieuzasadnione wizyty serwisu odbywają się na koszt Klienta.
 7. Prosimy o poprawne wypełnienie formularza i podanie dokładnego opisu usterki urządzenia.
 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Wyślij

Krok 1

Krok 2

Krok 3Dane personalne

Firma:
Nazwisko*:
Telefon*:
Imię*:
Adres (wraz z ulicą, kodem pocztowym)*:
Email*:

Dane produktu:

Typ ekonomiczny (dane z tabliczki znamionowej)*:
Numer serii*:
Data sprzedaży*
Data montażu*
W celu rozpatrzenia reklamacji wymagane jest dołączenie skanu lub zdjęcia cyfrowego dowodu zakupu i karty gwarancyjnej.
Załączony plik:
Uwagi:
Regulamin zgłaszania reklamacji

 1. Wszystkie zgłoszenia są przetwarzane przez nasze Biuro Obsługi Serwisowej, które jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 17.
 2. Dane urządzenia, typ oraz data produkcji, znajdują się na Karcie Gwarancyjnej lub tabliczce znamionowej wyrobu.
 3. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy dołączyć scan dowodu zakupu oraz karty montażu urządzenia do zabudowy (nie dotyczy urządzeń do zabudowy poniżej 3,5 KW).
 4. Prosimy oczekiwać kontaktu na telefon lub adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 5. Wysłanie niniejszego zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem reklamacji.
 6. Zgodnie z warunkami gwarancji, wszelkie nieuzasadnione wizyty serwisu odbywają się na koszt Klienta.
 7. Prosimy o poprawne wypełnienie formularza i podanie dokładnego opisu usterki urządzenia.
 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Wyślij