Grupa Zelmer

Kontakt

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym 
w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000370014 
NIP: 813-36-39-662 

Kapitał zakładowy:
421.285.000 PLN 

Zelmer Market Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 
35-016 Rzeszów, Polska 
tel.:  +48 17 86 58 112 
fax:  +48 17 85 23 622

Biuro w Warszawie:
Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, Polska 
tel.:  +48 22 360 02 00 
fax.  +48 22 360 02 01

marketing@zelmer.pl

Zelmer Market

Zelmer Market Sp. z o.o. została zawiązana 5 listopada 2010 r. Została powołana, aby realizować zadania biznesowe w obszarze działalności marketingowo-dystrybucyjnej produktów Zelmer.

Zadania:


Zadania realizuje poprzez działalność w zakresie: